C2000 mast aanmelden


C2000 mast opvoeren. Bepaal de juiste positie door de mast in het midden van de kaart uit te lijnen.
Als je goed kijkt is in het midden van de kaart een heel klein zwart/wit puntje te zien.
Dit punt moet precies "boven op" de mast staan. Het beste is om daarvoor tot op het laagste
nivo in te zoomen op de satelliet beelden. Daaronder verschijnen dan de
juiste coordinaten van de positie van de mast. Door op Opslaan te klikken
wordt de mast opslagen en komt direct in het overzicht van heel Nederland.

Horizontaal :

Vertikaal :

Zoom level: (Moet groter/gelijk zijn 17)